فرم ها و آیین نامه ها


فایل ها و فرم ها


فایل ها و فرم های دوره کارشناسی ارشد


 • خواهشمند است جهت اطلاع از آخرین تغییرات آیین نامه های آموزشی  و همچنین ضوابط نگارش و تدوین پایان نامه به وبسایت اینترنتی تحصیلات تکمیلی دانشگاه به آدرسhttp://vcedu.uk.ac.ir مراجعه فرمایید.

آیین نامه ها 

 • دستورالعمل ارسال پروپوزال توسط دانشجو از طریق سیستم گلستان (فایل PDF)
   
 • ضوابط تنظیم و نگارش پایان نامۀ کارشناسی ارشد (فایل PDF)
   
 • دستورالعمل کسب اجازه دفاع و نحوه برگزاری جلسه دفاع (فایل PDF)
 • آیین نامه شوراهای بررسی موارد خاص وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (فایل PDF)
   

فایل ها 

 • لیست دروس کارشناسی ارشد (فایل PDF)
   
 • سرفصل دروس کارشناسی ارشد(فایل PDF)
   
 • فرمت نگارش پایان نامه های کارشناسی ارشد (فایل WORD)
   
 • پیوست ها و ضمائم پایان نامۀ کارشناسی ارشد (فایل PDF)
   
 • فرمت جلد پایان نامه (فایل WORD)
   
 • فرایند فارغ التحصیلی دانشجویان تحصیلات تکمیلی (Images)
 • راهنمای فایل پایان نامه و رساله قابل پذیرش از سوی کتابخانه مرکزی (فایل PDF)

فرم ها 

 • فرم صورتجلسه دفاع دانشجویان ارشد(WORD)
 • فرم درخواست دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد (فایل WORD)
 • درخواست مجوز استفاده از خوابگاه در ترم تابستان (فایل PDF)
 • فرم گزارش پیشرفت دانشجویان کارشناسی ارشد (فایل WORD)


فایل ها و فرم های دوره کارشناسی


فایل ها

 • آیین نامه آموزشی (فایل PDF)

 • آیین نامه تاسیس انجمن (فایل PDF)

 • لیست دروس کارشناسی مهندسی صنایع (فایل PDF)

 • سرفصل دروس کارشناسی مهندسی صنایع (فایل PDF)

 • برنامه زمانبندی پیشنهادی دروس کارشناسی مهندسی صنایع (فایل PDF)

 • راهنمای کارآموزی (فایل WORD)

 • نکاتی که دانشجویان بایستی در هنگام کارآموزی به آن توجه نمایند (فایل PDF1) (فایل PDF2)

فرم ها 

 • فرم پیشنهاد پروژه کارشناسی (فایل WORD)

 • ​اعلامیۀ دفاع پروژه (فایل WORD)

 • فرم های هفتگی ماهانه کارآموزی (PDF)