اطلاعیه ثبت نام دانشجویان ورودی جدید

پذیرفته شده گرامی ورود شما را به دوره کارشناسی، کارشناسی ارشد پیوسته حقوق، دکتری عمومی دامپزشکی، کارشناسی با سوابق تحصیلی، کارشناسی ناپیوسته دانشگاه شهید باهنر کرمان خوش آمد می‌گوئیم.

 
پذیرش غیر حضوری از تاریخ چهارشنبه 7مهرماه لغایت 11 مهرماه 1400 انجام خواهد شد.
 
 
توجه داشته باشید ثبت نام شما در دو مرحله انجام خواهد شد:
 
 
 
 

شروع کلاسهای این دسته از دانشجویان طبق تقویم آموزشی دانشگاه از تاریخ 17 مهرماه 1400خواهد بود.

برنامه هفتگی کلاس‌های دانشجو تا پایان وقت اداری چهارشنبه 14 مهرماه 1400 در سامانه جامع آموزشی دانشگاه edu.uk.ac.ir قرار داده خواهد شد.

جهت دسترسی به برنامه هفتگی پس از ورود به سامانه جامع آموزشی دانشگاه از مسیر: ثبت نام  گزارشهای ثبت نام  ثبت نام  گزارش 88 (برنامه هفتگی دانشجو در طول ثبت نام) اقدام نمایید.

 
 
 
 
 
در حال حاضر بدلیل برگزاری کلاسها به‌صورت مجازی و محدودیت پروتکلهای بهداشتی، امکان واگذاری خوابگاه وجود ندارد.
فقط دانشجویان تحصیلات تکمیلی که دروس عملی و کارگاهی دارند، با ارائه نامه بخش و دانشکده و ضرورت اسکان، به‌صورت محدود اسکان داده می‌شود. بدیهی است که اسکان دانشجویان جدیدالورود به هیچ وجه امکان پذیر نیست.
ضمنأ تغذیه و توزیع غذا( در سایت تغذیه ) به‌صورت بیرون بر و صرفأ جهت دانشجویان ساکن خوابگاه صورت می‌پذیرد.