انتخاب آقای رامتین عسکری دانشجوی کارشناسی بخش مهندسی صنایع در پانزدهمین دوره جایزه افضلی پور

جناب آقای رامتین عسکری انتخاب شایسته شما به عنوان دانشجوی کارشناسی برتر دانشگاه و برنده جایزه دانشجوی کارشناسی  افضلی پور، مایه افتخار بخش مهندسی صنایع می باشد. دستیابی به این جایگاه که نشانگر تلاش مستمر شما در عرصه علم و پژوهش است را صمیمانه تبریک عرض نموده و برای شما  آرزوی توفیق روزافزون داریم.

                     "بخش مهندسی صنایع"