ثبت نام مقدماتی نیم سال دوم 1400_99

به اطلاع دانشجویان رسانده می شود از چهارشنبه ۱٩ آذر لغایت چهارشنبه 26 آذر تاریخ ثبت نام مقدماتی می باشد و موارد زیر باید لحاظ گردد.
1. در ثبت نام مقدماتی رعایت پیش‌نیاز اعمال می شود و دروس ترم جاری به عنوان دروس گذرانده شده محسوب می شود
2. حداقل تعداد واحد انتخابی در ثبت نام مقدماتی 16 واحد می باشد.
3. در مورد دانشجویانی که در ثبت نام مقدماتی شرکت نکرده باشند جریمه تاخیر در ثبت نام اصلی اعمال می‌شود.