زمان برگزاری مجدد امتحان کارگاه ماشین ابزار

به علت بروز مشکل فنی در سیستم lms امتحان کارگاه ماشین ابزار دانشجویان مهندسی مکانیک ومهندسی صنایع لغو و مجددا در تاریخ 99/6/1 ساعت 16 در سیستم lms برگزار میگردد.

بخش مهندسی مکانیک