طرح مهمانی دروس عملی و آزمایشگاهی دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان در نیمسال اول 1400-1399

ســـازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در راســتای کاهش تردد دانشجویان در دانشگاه‌ها به دلیل شیوع بیماری کووید -19، کاهش نگرانی خانواده‌ها در ارتباط با دوری فرزندانشان در امر تحصیل، طرح میهمانی دروس عملی و آزمایشگاهی متقاضیان در دانشگاه‌های محل سکونت خانواده یا نزدیک به آن را اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه به نقل از ســـازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در راســتای کاهش تردد دانشجویان در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی با توجه به شرایط ایجاد شده به دلیل شیوع بیماری کووید -19، کاهش استرس و نگرانی خانواده‌ها در ارتباط با دوری فرزندانشان در امر تحصیل، تسهیل در خصوص میهمانی دانشجویان و اینکه برگزاری دروس و واحدهای نظری و تئوری به صورت مجازی و آنلاین توسط دانشگاه‌های مبدا برگزار می گردد، طرح میهمانی دروس عملی و آزمایشگاهی متقاضیان در دانشگاه‌های محل سکونت خانواده یا نزدیک به آن را اعلام می نماید.
 
فرایند ثبت نام و بررسی درخواست‌ها به شرح زیر است:
 
-زمان ثبت نام متقاضیان میهمانی دروس عملی و کارگاهی در مقاطع کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته برای نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399 از طریق سامانه سجاد به آدرس https://portal.saorg.ir/ از تاریخ 6مردادماه 99 لغایت 18 مرداد ماه 99 است.
-دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی موظف هستند زمان شروع ثبت درخواست‌های میهمانی مذکور را با استفاده از ابزارهای مناسب اطلاع رسانی به اطلاع کلیه دانشجویان برسانند(از طریق فضاهای مجازی، سامانه های آموزشی و در صورت امکان پیامک به دانشجویان).
-دانشگاه‌های مبدأ موظفند بر اساس ابلاغیه مذکور درخواست دانشجویان را بررسی نموده و در صورت داشتن شرایط و مورد تایید بودن واحدهای عملی مورد انتخابی متقاضی برای اخذ در نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399 از 19 مرداد تا 27 مرداد  نظر خود را در سامانه اعلام و در صورت موافقت واحدهای انتخابی دانشجو را در بخش مربوطه برای دانشگاه مقصد ارسال نمایند. سپس دانشگاه‌های مقصد موظفند حداکثر تا 6 شهریور نسبت به بررسی تقاضاها اقدام و نتایج را از طریق سامانه یاد شده اعلام نمایند. 
 
شایان ذکر است با توجه به زمان شروع نیمسال بعدی، زمان‌های مذکور تمدید نخواهد شد. 
 
وظایف متقاضی:
-دانشجو ضمن آگاهی از شرایط حاکم بدلیل بروز بیماری کرونا و شرایط دانشگاه مبدا بایستی با اطلاع کامل از وضعیت تحصیلی خود و شرایط ثبت نام در سامانه سجاد سازمان امور دانشجویان در موعد اعلام شده (ششم لغایت هجدهم مرداد) درخواست خود مبنی بر میهمانی دروس عملی(صرفاً دروس عملی) برای نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399 ثبت و با اطلاع کامل از شرایط و ضوابط دانشگاه مقصد، رشته و مقطع تحصیلی مورد تقاضا در دانشگاه مقصد، نسبت به انتخاب دانشگاه یا موسسه مقصد اقدام و تقاضا نماید.
-دانشگاه انتخابی حتما بایستی در شهر محل سکونت خانواده متقاضی یا حتی الامکان در صورت نبود دانشگاه در محل مذکور، در شهرهای نزدیکتر به محل سکونت باشد تا از ترددهای غیرضروری جلوگیری گردد.
-متقاضی میهمانی مسئول صحت اطلاعات و اعلام واحدهای درخواستی ارائه شده در خصوص درخواست خود خواهد بود و در صورت عدم احراز هر یک از اطلاعات ارائه شده، تقاضا در هر مرحله از وضعیت بررسی خارج خواهد شد.